Imani

Het project Imani is in het leven geroepen om de financiën bij elkaar te krijgen voor de bouw van een school voor 400 aids-wezen en 100 andere kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken van Homa Bay in Kenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Geschiedenis en aanleiding.

In 1985 is in Apeldoorn een nationale Jubileum Jamboree van Scouting Nederland gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Scouting in Nederland.

Het landelijk bestuur van Scouting Nederland heeft daarvoor een contingent Keniase meisjesscouts uitgenodigd die op kosten van SN konden deelnemen aan dit kamp en daarna in gastgezinnen kennis konden maken met de Nederlandse samenleving.

De Klimopgroep uit Waddinxveen werd gevraagd voor deze home-hospitality te zorgen. De contingentleidster Antonina O’nyango kwam bij ons in huis en dat was de start van een intense vriendschap.
Toen Antonina in 1993 weer bij ons op bezoek was kwam ter sprake dat zij een school wilde beginnen in Homa Bay en wij hebben toen toegezegd haar met onze familie financieel te ondersteunen.
Dat heeft geduurd tot eind 2011 en toen kwam Antonina met het grote plan een school te starten voor de meest kansarmen uit de samenleving van Homa Bay, t.w. Aidswezen en kinderen uit de sloppenwijken. Daartoe moest een nieuwe school in permanente bebouwing worden gebouwd.
Dat plan steunen was voor particulieren te zwaar en we hebben ons toen gewend tot de Stichting Delen met de vraag hoe zo iets body te geven. De stichting bood ons aan gebruik te maken van hun expertise en onze activiteit als project onder te brengen bij de stichting Delen.


Huidige situatie.

Vanaf september 2012 loopt de geldstroom van het project via de penningmeester van de stichting en is er een projectteam, bestaande uit 4 personen, dat zorgt voor publiciteit, acties, sponsorwerving en ondersteuning. Eén van de leden van het projectteam is opgenomen in het stichtingsbestuur om te zorgen dat de activiteiten van het projectteam binnen de normen van de stichting blijven.

Het project Imani heeft een eigen website: www.steun-imani.nl en een eigen email adres steunimani@gmail.com .
Daarnaast zijn er voor de nodige naamsbekendheid folders en eigen visitekaartjes gemaakt.

De activiteiten van het projectteam  zijn hoofdzakelijk gericht op het verwerven van gelden t.b.v. het bouwproject in Kenia. Daartoe worden sponsors benaderd, fondsen aangeschreven en daar waar mogelijk worden producten verkocht waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van het project. De kosten van deze activiteiten komen niet te laste van het project.

In 2013 is een aanvang gemaakt met de bouw van een schoolgebouw met 6 klaslokalen in twee verdiepingen. Begin 2014 zijn daartoe de nodige fondsen via de Wilde Ganzen naar het bouwteam gestuurd. Ondanks het feit dat er de nodige obstakels overwonnen moesten worden kon het bouwteam in begin 2015 melden dat de school nagenoeg klaar was. Het duurde overigens tot februari 2016 voor de school officieel geopend kon worden. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele autoriteiten en enkele leden van het projectteam door Elly van der Heijden, die vanaf het begin de grote animator van het project geweest is.

Dit is de school:

 

.