Geschiedenis

Geschiedenis van de Stichting Delen

 

De geschiedenis van de stichting begint in de veertiger jaren van de vorige eeuw.

Het begint bij Fred Froeling, die al op jonge leeftijd (een twintiger) interesse toont in ontwikkelingssamenwerking en dat ook ter sprake brengt tijdens zijn verlovingstijd en daar een positieve reactie op krijgt.

Door omstandigheden (2de Wereldoorlog en de tijd daarna) duurt het tot 1967 voor daadwerkelijk stappen in die richting worden ondernomen. In 1968 volgen dan zelf georganiseerde acties in Kenia i.o.m. Memisa, dat als organisatie destijds nog in de kinderschoenen stond.

In de 70-er jaren wordt, mede na een opmerking van een wethouder in Apeldoorn, met MEDIC (Medical Eguipment Distribution Information Centre) gestart. In 1982 worden de MEDIC activiteiten in een stichtingsvorm ondergebracht. In 1983 wordt het voorzitterschap van MEDIC  overgenomen door Frans Rodrigo.

Fred blijft wel actief in het veld en rond 2000 komen er steeds meer vragen uit Kenia. Om hierop adequaat te kunnen reageren wordt in 2001 besloten de stichting Share op te richten. Doel van de stichting is het verlenen van steun, indien hieraan behoefte is, aan projecten, instellingen en natuurlijke personen, die zich bezighouden met het verrichten van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, al dan niet op cultureel of levensbeschouwelijk gebied, bij voorkeur in het buitenland.

Tegelijk met de stichting Share wordt de stichting Delen opgericht. De doelstelling van deze stichting komt overeen met die van de stichting Share, maar de ondersteuning richt zich bij voorkeur op activiteiten in Nederland.

Tussen 2001 en 2012 zijn de activiteiten van de stichting beperkt in aantal en omvang. Zo wordt een paar maal een beroep op de stichting gedaan voor ondersteuning van  sociale activiteiten binnen de R.K. gemeenschap in Apeldoorn. De daarvoor benodigde gelden bedragen niet meer dan enkele honderden euro’s

In 2012 komt een vraag bij de stichting binnen om steun te geven bij een project in Homa Bay in Kenia en daar mee te helpen bouwen aan een school voor 400 aidswezen. Het stichtingsbestuur gaat accoord met de aanvraag en in de loop van het jaar wordt het project, Imani geheten, onderdeel van de activiteiten van de stichting. In 2015 is het doel van het project bereikt en wordt het project afgesloten. In 2016 wordt de school officieel geopend.