Jaarverslag 2014

 1. Bestuur
  Bij de aanvang van het jaar 2014 was het bestuur van de Stichting Delen samengesteld als volgt:
  Voorzitter:                  A.F. Froeling
  Secretaris:                  R.W.M. Paijmans
  Penningmeester:      D. J. Sinke
  Lid:                              L. Th. van der Heijden
  Het bestuurslid L. Th. van der Heijden heeft in de bestuursvergadering van 24 september 2014 het plv. voorzitterschap van het bestuur aanvaard.
 2. Bestuursvergaderingen
  Het bestuur is in 2014 tweemaal bijeengeweest op 19 februari en op 24 september. Tijdens de bestuursvergaderingen heeft het bestuur meermaals gesproken over het bouwproject Imani. Door eigen fondswerving en door rechtstreeks (niet via de Stichting lopende) steun van de Wilde Ganzen is de financiering van dat project verzekerd. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van rond de € 50.000. De bouw zal in de eerste helft van 2015 gereed komen. De onbevredigende rapportage over de gang van zaken in Homa Bay is een punt van zorg. Door bezoek ter plaatse van een deskundige relatie van een der bestuursleden van de Stichting is toch een goed inzicht verkregen in de realisatie van het bouwproject.
  Omdat daarmee het project Imani op een einde loopt is duidelijkheid omtrent de toekomstplannen van Homa Bay als noodzakelijk ervaren bij verdere besluitvorming inzake steun van de StichtingHet beleidskader van de Stichting aan de doelstelling van de Stichting is als punt van permanente zorg regelmatig in de bstuursvergaderingen aan de orde geweest.
 3. FinanciënInkomsten en uitgaven 2014 (getallen x 1 €)Saldo liquiditeiten per 01-01-2014
  Projecten onbenoemd                                       1.021
  Project Imani                                                       5.291
  Telling                                                                                          6.312

  Baten in 2014
  Project Imani                                                    16.386
  Projecten onbenoemd                                          500
  Rentebaten                                                                19
  Telling baten                                                                             16.405

  Lasten in 2014
  Wilde Ganzen t.b.v. project Imani                19.032
  Bankkosten                                                             111
  Nota Partin                                                                60
  Brinkhorst proj. kosten Imani                            227
  Telling lasten                                                                            19.430

  Saldo liquiditeiten per 31-12-2014
  Projecten onbenoemd                                        1.521
  Project Imani                                                       1.766
  Telling                                                                                          3.287

  Apeldoorn, 21 april 2015

  Voorzitter                                                                     Secretaris

  A.J. Froeling                                                                  R.W.M. Paijmans