Jaarverslag 2012

 

1. Bestuur

Bij de aanvang van het jaar 2012 was het bestuur van de stichting Delen samengesteld als volgt:
Voorzitter:                 A.F. Froeling
Secretaris:                 R.W.M. Paijmans
Penningmeester:        D.J. Sinke
In de loop van het jaar is als lid tot het bestuur toegetreden: L. Th. van der Heijden

2. Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2012 driemaal bijeengeweest. Tijdens deze vergaderingen is gesproken over het project “Kansloze Kinderen (Homa Bay) en de ondersteuning daarvan. Tot die ondersteuning is besloten. De geldstromen naar het project zullen via de Stichting Delen worden geleid. Dat maakt de toetreding wenselijk van degene die verantwoordelijk is voor het project tot het bestuur van de Stichting Delen. Daartoe wordt het bestuur met één zetel uitgebreid en in de vacature wordt L. Th. van der Heijden benoemd.
Voorts is gesproken over aanpassingen in de tekst van de statuten die door deze ontwikkelingen wllicht noodzakelijk worden. Aanpassing in de omschrijving van de doelstelling, noch in die van de besluitvorming is echter noodzakelijk.
De penningmeester zal de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel actualiseren.
De naam van het hiervoor genoemde project is in de loop van het jaar vervangen door de benaming “Imani”.

3. Financiën

Saldo beschikbare liquiditeiten 01-01-2012                €    638,03

Baten in 2012:
Giften project Imani                                         € 930,00
+                                                                    €     2,76
Totaal                                                              € 932,76

Lasten in 2012:
Bankkosten                                                      € 119,32

Saldo liquiditeitsvermeerdering                                   €    813,44

Saldo beschikbare liquiditeiten 31-12-2012                € 1.451,47

Apeldoorn, ………….

De Voorzitter                                               De secretaris

 

A.F. Froeling                                                R.W.M. Paijmans