Beleidsplan

Beleid van de Stichting Delen.

 

Het beleid dat door het stichtingsbestuur wordt gevoerd is er op gericht steun te verlenen aan projecten, instellingen en natuurlijke personen die zich bezighouden met het verrichten van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, met name daar, waar anderen zich daarvoor niet beschikbaar stellen.

Daartoe vraagt het van de steunaanvrager dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • duurzaamheid
  • doelmatigheid
  • onbaatzuchtigheid
  • openheid
  • samenwerking

 

Het stichtingsbestuur zoekt in principe niet zelf naar nieuwe steunaanvragen maar reageert op aanvragen van buitenaf die dan door een meerderheid van het bestuur geaccepteerd moeten worden.

Het bestuur stelt zich op de hoogte van de gang van zaken binnen het project of de activiteit waarop de steunaanvraag betrekking heeft, maar houdt zich in beginsel niet inhoudelijk bezig met het project of de activiteit zelf.

Bestuurlijke en financiƫle aansprakelijkheid van de stichting en haar bestuursleden wordt nadrukkelijk uitgesloten.